Kolczyki do znakowania zwierząt

Mechaniczne badania laboratoryjne kolczyków do znakowania zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło, owce, kozy) prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.11.2007 r. (Dz. U. Nr 220 poz. 1635) w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określania wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich, ze zmianą z dnia 16.09.2010 r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1232). Termin wykonania badania jednego wzoru – ok. 1 tydzień. Termin wykonania badania 10 wzorów – ok. 2 tygodnie. (od dnia dostarczenia wyrobu do badań). Do badań należy dostarczyć po 10 części męskich i 10 części żeńskich każdego z wzoru kolczyków. Nie ma potrzeby dostarczania kolczykownicy.


Nasze atuty

 • Specjalistyczna wiedza
 • Długoletnie doświadczenie w dziedzinie badań
 • Profesjonalizm i niezawodność
 • Niezależność i bezstronność
 • Szybkość i elastyczność działań
 • Konkurencyjne ceny

Korzyści z usług

 • Weryfikowanie zgodności z normami
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z badanymi wyrobami
 • Przyspieszenie wprowadzenia wyrobu na rynek
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej
 • Bezpieczeństwo konsumentów