Certyfikacja

CBC MECH-TEST jest jednostką certyfikującą niezależną od projektantów, producentów, dostawców a także odbiorców wyrobów, działającą zgodnie z normami europejskimi.

CBC MECH-TEST prowadzi proces certyfikacji według programu certyfikacji wyrobów w systemie 1b wg przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 na zgodność z normami, w tym z normami zharmonizowanymi lub specyfikacjami technicznymi wskazanymi w certyfikacie zgodności.

Certyfikat zgodności potwierdza, że należycie zidentyfikowany wyrób spełnia wymagania norm lub specyfikacji technicznych w nim określonych.

Podstawę wydania certyfikatów zgodności stanowią raporty z badań wydane przez Laboratorium MECH TEST lub inne uznane laboratorium.

Na podstawie raportów z badań wydanych przez Laboratorium CBC Mech-Test, klienci mogą uzyskać w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC), jednostce notyfikowanej UE nr 1434, certyfikaty zgodności z wymaganiami dyrektywy zabawki i odpowiednich norm, w ramach Porozumienia nr 01/BW/2013 z dnia 11.02.2013 r. zawartego miedzy CBC Mech-Test i PCBC w sprawie wykonywania badań wyrobów w procesie certyfikacji oraz w nadzorze nad certyfikatami.


Nasze atuty

 • Specjalistyczna wiedza
 • Długoletnie doświadczenie w dziedzinie badań
 • Profesjonalizm i niezawodność
 • Niezależność i bezstronność
 • Szybkość i elastyczność działań
 • Konkurencyjne ceny

Korzyści z usług

 • Weryfikowanie zgodności z normami
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z badanymi wyrobami
 • Przyspieszenie wprowadzenia wyrobu na rynek
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej
 • Bezpieczeństwo konsumentów